OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú odberateľsko-dodávateľské vzťahy medzi predávajúcim - prevádzkovateľ internetového obchodu www.playlingolandia.com spoločnosť AR Solution, s.r.o. IČO 44 278 896 so sídlom Tolstého 160/2, 040 01 Košice) a kupujúcim – fyzická alebo právnická osoba, ktorá zrealizuje objednávku na webových stránkach www.playlingolandia.com

Kúpna zmluva a objednávka

Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky buď na stránkach www.playlingolandia.com, telefonicky alebo emailom zo strany kupujúceho. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že všetky údaje a náležitosti požadované pri vypĺňaní objednávky sú správne a pravdivé. Potvrdením a odoslaním objednávkového formulára sa objednávka  stáva pre kupujúceho záväznou s povinnosťou platby. V prípade uvedenia neúplných alebo pochybnosti vzbudzujúcich údajov, si predávajúci vyhradzuje právo objednávku odmietnuť, o čom bude kupujúci následne informovaný na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

Povinné údaje na objednávke:

 • Meno a priezvisko kupujúceho

 • Dodacia adresa

 • Emailová adresa

 • Telefónne číslo (povinný údaj v prípade doručenia kuriérom)

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu. V tomto prípade je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

 • zašlite žiadosť o odstúpenie od zmluvy na kontaktnú emailovú adresu predajcu s uvedením nasledovných údajov - Meno a priezvisko, číslo objednávky/faktúry a číslo účtu na ktorý požadujete vrátiť finančné prostriedky

 • tovar zašlite späť na adresu predajcu (adresa AR Solution, s.r.o., Tolstého 160/2, 040 01 Košice), spolu s tovarom je potrebné zaslať späť aj faktúru/dodací list

 • tovar je potrebné zaslať doporučene s poistením, dobierka nebude prevzatá. Náklady spojené so zaslaním znáša kupujúci

Pri splnení podmienok budú finančné prostriedky zaslané späť najneskôr 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a prevzatia vráteného tovaru. V prípade nesplnenia podmienok nebude možné vyhovieť žiadosti o odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nedostupnosti tovaru alebo v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pokiaľ nie je uvedené inak sa na všetok tovar vzťahuje zákonom určená záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prebrania tovaru zo strany kupujúceho.
Kupujúci je povinný v čo najkratšom možnom čase po prevzatí si tovar prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby o ktorých je povinný ihneď informovať predávajúceho.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Postup reklamácie:

 • kupujúci informuje emailom predávajúceho o nároku na reklamáciu, kde uvedie názov tovaru, číslo objednávky/faktúry a podrobný popis reklamácie

 • tovar zašle doporučene na adresu predávajúceho (adresa AR Solution,s.r.o., Tolstého 160/2, 040 01 Košice) spolu s kópiou faktúry - náklady spojené so zaslaním znáša kupujúci, v prípade zaslania formou dobierky zásielka nebude prevzatá

 • po prijatí tovaru a posúdení oprávnenosti reklamácie bude kupujúci informovaný o forme riešenia reklamácie a to najneskôr 5 dní od prevzatia reklamovaného tovaru

 • reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim

Cena a platba a dodanie

Všetky ceny na stránkach www.playlingolandia.com sú uvádzané s DPH. Cena v čase objednávky je záväzná pre obe strany. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípadoch výraznej zmeny kurzu a pri zmenách cien u dodávateľa.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za tovar objednaný na stránkach www.playlingolandia.com je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- v hotovosti pri preberaní zásielky – dobierkou na pošte, alebo u kuriéra

- bankovým prevodom na účet na základe faktúry

- priamym vkladom na účet

DODANIE

Ak je tovar skladom, a zvolili ste platbu vopred na účet, Vaša objednávka bude odoslaná(odovzdaná doručovateľovi) ihneď po prijatí platby. Ak je tovar skladom, a zvolili ste platbu na dobierku, Vaša objednávka bude odoslaná najneskôr do dvoch pracovných dní (zvyčajne nasledujúci pracovný deň). Ak tovar nie je skladom, budeme Vás v najkratšom možnom čase kontaktovať s informáciou ohľadom predpokladaného termínu doručenia.

Dodanie tovaru je zabezpečované štandardne prostredníctvom Slovenskej pošty. Iný spôsob dopravy si je možné individuálne dohodnúť prostredníctvom e-mailu playlingolandia@gmail.com.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené doručenie tovaru zavinené, poštou, kuriérskou spoločnosťou, nesprávne uvedenou dodacou adresou kupujúceho alebo zásahom vyššej moci.

 • za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou

CENY POŠTOVNÉHO

Pri platbe bankovým prevodom na účet na základe faktúry, ktorá bude kupujúcemu odoslaná na ním zadanú e-mailovú adresu je poštovné ZDARMA.

Pri platbe na dobierku štandardným spôsobom cez Slovenskú poštu v rámci Slovenskej republiky je poštovné 2,50 €.

Iný spôsob doručenia alebo doručenia mimo Slovenskej republiky je potrebné dohodnúť individuálne zaslaním požiadavky na e-mail playlingolandia@gmail.com.

 
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ eshopu www.playlingolandia.com je spoločnosť
AR Solution, s.r.o. IČO 44 278 896 so sídlom Tolstého 160/2, 040 01 Košice

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

Účely a doby spracovania osobných údajov:

NÁVŠTEVA NAŠEJ STRÁNKY

Pri návšteve našej stránky využívame súbory cookies za účelom zlepšenia našich služieb pomocou sledovania návštevnosti nášho webu a správania sa návštevníkov na našej stránke. Súbory cookies využívame v nástrojoch tretích strán konkrétne Facebook a Google Analytics, ktorých nástroje následne využívame za účelom marketingu a analýzy nášho webu. V tomto prípade nezbierame Vaše osobné údaje, ale iba informácie dostupné cez IP adresu Vášho zariadenia (samotná IP adresa je anonymná), ktoré môžu byť následne použité na analýzu nášho webu (demografia, druh zariadenia, operačný systém…).
Súbory cookies sa ukladajú na Vašom zariadení a informácie z nich môže následne google alebo Facebook využiť napríklad na adresovanie reklamy.
V  tomto prípade sú informácie zo súborov cookies využívané spoločnosťou Google Ireland Limited a Facebook Ireland Limited.
Ukladanie súborov cookies na Vašom počítači, ak s ním nesúhlasíte, viete obmedziť na Vašom zariadení napríklad nastavením Vášho prehliadača.

NÁKUP A DODANIE

Pre účely vybavenia objednávky Vami vybraného tovaru na našej stránke  evidujeme Vaše osobné údaje potrebné pre účely jeho doručenia, platby a pre prípadnú reklamáciu. Na tieto účely zbierame a ukladáme tieto Vaše údaje:

 • meno a priezvisko

 • e-mailová adresa

 • fakturačná adresa

 • adresa dodania

 • informácie o zakúpenom tovare a jeho cenu pre účely platby.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Pre prepravu objednávok sprostredkovávame Vašu adresu dodania. 

 

ZASIELANIE DOTAZNÍKOV HEUREKA - OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Doba spracovania osobných údajov je 3 roky.

 

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ÚČELY
Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa v účtovných dokladoch.Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy.

Za účelom fakturácie a účtovnej evidencie sú Vaše osobné údaje zdielané v našom fakturačnom systéme prevádzkovanom spoločnosťou ISSET, s.r.o IČO: 47 544 813 a účtovníctvo je vedené v spoločnosti FINEXPERT s.r.o. IČO: 36 583 588

NEWSLETTER A PROPAGÁCIE
V prípade udelenia súhlasu využívame Vaše meno a e-mailovú adresu na zasielanie informačných a propagačných materiálov o našej stránke a oblasti nášho podnikania. Na rozposielanie info e-mailov využívame službu MailChimp prevádzkovanú spoločnosťou The Rocket Science Group LLC (EU privacy shield active) iba za účelom rozposielania správ a zisťovania interakcie s príspevkami.
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym ďalším tretím stranám na marketingové ani žiadne iné účely.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 • Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho.

 • Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 • Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

 • Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho.

 • Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov.

 • Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

 • Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

 • Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

 • Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 • Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. : +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

b) elektronicky zaslaním e-mailu na adresu playlingolandia@gmail.com

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne v lehote do 30 dní. Uvedená lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, s ohľadom na komplexnosť žiadostí a počet žiadostí . O predĺžení lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.