INSTA_01_D.jpg

PRAVIDLÁ HRY:

1. Každý hráč dostane 20 hracích kariet, s ktorými sa oboznámi. Zvyšné hracie karty hráči položia na vyznačený priestor na hracej ploche.

2. Hráči sa dohodnú na poradí a  postavia svoje figúrky na ŠTART.

3. Prvý hráč v poradí si z hracieho vrecúška vytiahne hrací kameň s písmenkom a hodí kockou.

4. Hodené číslo určuje, aký počet hracích kariet so slovami začínajúcimi na vyžrebované písmenko je potrebné vyložiť. Jedna hracia karta môže byť v jednom ťahu použitá iba na jedno slovo.

5. Úloha sa považuje za splnenú, ak hráč vyložil potrebný počet hracích kariet s rôznymi slovami. Napríklad hráč hodí číslo 2 a vytiahne písmenko Z. Ak medzi kartami nájde dve, ktoré začínajú na písmenko Z – zima, zmrzlina – úlohu splnil. Každú kartu je možné pomenovať viacerými slovami, avšak označenie karty musí logicky súvisieť so zobrazenou ilustráciou.

6. Ak hráč úlohu splní, posunie sa dopredu o taký počet políčok, koľko kariet mal vyložiť.

7. Vyložené karty sa umiestnia pod kôpku hracích kariet umiestnených na hracej ploche a hráč si doplní počet hracích kariet tak, aby ich mal znova 20.

8. Ak hráč úlohu nesplní, to znamená, že nenájde potrebný počet kariet s ilustráciami na vyžrebované písmenko, ostáva stáť na svojom mieste.

9. Po skončení ťahu hráč vráti hrací kameň s písmenkom späť do hracieho vrecúška.

10. V prípade, že si hráč vyžrebuje kameň so symbolom balónika, získava bonus – posúva sa dopredu o hodený počet bodov bez splnenia úlohy.

11. Vyhráva hráč, ktorý sa prvý dostane do cieľa.

VARIÁCIE HRY:

Hru je možné ozvláštniť dodatočnými pravidlami v závislosti od vyspelosti hráčov.

• Je možné určiť si časový limit na splnenie úlohy, napr. 1 minúta.

• Je možné do hry zahrnúť „vyhadzovanie“ – ak hráč po splnení úlohy príde na políčko, kde už stojí iný hráč, posunie ho na ŠTART

alebo ho posunie o 1 políčko dozadu (podľa dohody na začiatku hry).

• Hru je možné hrať vo viacerých jazykoch, pričom v prípade cudzieho jazyka sa kladie dôraz na písanú podobu slova (napríklad v angličtine C – car).

• Každá ilustrácia má viacero správnych interpretácií, ale použitá interpretácia musí s ilustráciou logicky súvisieť. Fantázii sa medze nekladú.

LINGOLANDIA_LOGO-03.png
STE PRIPRAVENÍ NA JAZYKOVÉ DOBRODRUŽSTVO?